0003--Hawker Hurricane Mk.I

Hawker Hurricane Mk.I  της  335ης  ΒΕΜΔ,
(Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης).  Ε.Β.Α.
Ο Ξενοφών Βαρβαρέσσος,  διοικητής  της μοίρας,
στο Αqir της Παλαιστίνης το φθινόπωρο  του 1941.

Hawker Hurricane Mk.I, 
335th (Greek ) Sq. R.H.A.F.
Squadron Leader X. Varvaressos at Αqir Palestine,
in autumn of 1941.

0002--Supermarine Spitfire Mk Vb / Vc


Supermarine Spitfire Mk Vb / Vc,
335th Sq. R.H.A.F.  somewhere in Greece.
(N. Assanis  archive)  - ( Αρχείο Νίκου Ασσάνη ).
Supermarine Spitfire Mk Vb / Vc,
της 335ης Μ.Δ,  Ε.Β.Α,
 σε κάποιο αεροδρόμιο  στην  Ελλάδα.


0001--Junkers G24he

Junkers G24he.
Με τα χρώματα της Ε.Ε.Ε.Σ.,
στο αεροδρόμιο Τατοϊου, προπολεμικά.
Junkers G24he.