0074--Hawker Hurricane Mk.IIb

Hawker Hurricane Mk.IIb  της  335ης  ΒΕΜΔ,
(Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης).
Επισμηναγός Ξ. Βαρβαρέσσος, ο Νοτιοαφρικανός
Lieutenant Colonel D.H Loftus και ο επισμηναγός Ι.  Κέλλας.
6  Σεπτεμβρίου 1942.
Hawker Hurricane Mk.IIb,  335th (Greek) Sq,
Squadron Leader X. Varvaressos,
SouthAfrican Lieutenant Colonel D.H Loftus and
 Squadron Leader J. Kellas.
6  September 1942.


0073--Breguet 19A2 / B2

Breguet 19A2 / B2.
Breguet 19A2 / B2.0072--Lockheed RT-33A

Lockheed   RT-33A.
343 Μοίρα.
Lockheed   RT-33A.
343th  Sq.