0084--Καρταλαμάκης Ηλίας , Soupermarine Spitfire 'ΑΘΗΝΑ'

Kartalamakis Elias,
 Soupermarine Spitfire,  'ΑΘΗΝΑ'.
Καρταλαμάκης  Ηλίας,
 Soupermarine Spitfire,  'ΑΘΗΝΑ'.


0083--Morane - Saulnier MS.230

Morane - Saulnier  MS.230.
Morane - Saulnier  MS.230.


0082--Curtiss SB2C-5 Helldiver

Curtiss  SB2C-5  Helldiver.
Pilot is Rouchotas.  
Curtiss  SB2C-5  Helldiver.
Πιλότος   Ρουχωτάς.


0081--Dorand A.R. 1

Dorand  A.R.  1.  
Two Greek Army pilots posing in front of a 
Dorand A.R. 1 aircraft which was used as 
a trainer from 1917 until 1923.


Dorand  A.R.  1.  
Χειριστές  του Εληνικού Στρατού μπροστά σε ένα 
Dorand A.R. 1, που χρησιμοποιήθηκε  σαν 
εκπαιδευτικό απο το 1917 μέχρι το 1923