0137--335η Β.Ε.Μ.Δ. " Κέλλας Ιωάν. - Κατσαρός Ιωάν. "


335η  Β.Ε.Μ.Δ. ( Βασιλική Ελληνική  Μοίρα Δίωξης)
Επισμηναγός  Κέλλας Ιωάννης , (αριστερά)
 Υποσμηναγός  Κατσαρός Ιωάννης.
335η  Β.Ε.Μ.Δ. ( Βασιλική Ελληνική  Μοίρα Δίωξης) 
Επισμηναγός  Κέλλας Ιωάννης , (αριστερά)
Υποσμηναγός  Κατσαρός Ιωάννης.

0136--Supermarine Spitfire Mk.Vb

Ο Διοικητής  της 336 Μ.Δ. Επισμηναγός Μαργαρίτης Κ. ,
συγχαίρει τον Ανθ/γό  Γ. Τσότσο και τον Αρχισμηνία Δ. Σουφρίλα
αμέσως μετά την προσγειωσή τους,μετά απο την
επιτυχία κατάρριψης Γερμανικού  αεροπλάνου Ju-88.


0135--Supermarine Spitfire Mk Vc (Trop)

Supermarine  Spitfire  Mk  Vc (Trop).
s/n JK782, Tatoi airfield at 1953.

(Αρχείο  Ιωάννη  Γκρίτση )
Supermarine  Spitfire  Mk  Vc (Trop).
Με αριθμό JK782 , στο Τατόι το 1953.