0147--Hawker Hurricane Mk.IIc

Hawker  Hurricane  Mk.IIc,
336η, Βασιλική Ελληνική Μοίρα  Δίωξης  (Β.Ε.Μ.Δ).
Παραλαβή των πρώτων αεροπλάνων της μοίρας.
Hawker  Hurricane  Mk.IIc,
336th,(Greek) Sq  Royal  Hellenic Air Force  (R.H.A.F.).