0148--Hawker Hurricane Mk.IIb

Hawker Hurricane Mk.IIb  της  335ης  ΒΕΜΔ,
FG-D  "HELENE",
(Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης).
Hawker Hurricane Mk.IIb,  335th (Greek) Sq,
FG-D  "HELENE",
R.H.A.F. ( Royal Hellenic Air Force ).