0088--Σπύρος Πισάνος, "Ο ιπτάμενος 'Ελληνας"

Spiros  (Steve) Pisanos,
"The  Flying  Greek".
Σπύρος  Πισάνος,
"Ο  Ιπτάμενος  Ελληνας".
Ο  Έλληνας  'Ασσος της  R.A.F.  και  της  U.S.A.F.