0138--ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Major General  Kartalamakis Ilias.
Υποπτέραρχος  Καρταλαμάκης Ηλίας.