0143--Σπύρος Πισάνος, "Ο ιπτάμενος 'Ελληνας"

Steve Pisanos,
P-47D Razorback, 42-7945,
334th FS/4th FG, USAAF, England 1943.

Σπύρος  Πισάνος.
P-47D Razorback, 42-7945,
334th FS/4th FG, USAAF, Αγγλία 1943.